شاخص کل

تحلیلگر بورس

شاخص کل شنبه 98/6/30

۳۰۷ بازديد
بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه با افزایش 3545  واحدی شاخص ، به رقم 297 هزارو 712 واحد دست پیدا کرد.

طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده 4.039 میلیون سهم و ارزش معاملات15.558.536 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ10.880.314 میلیارد ریال ثبت گردید.

در معاملات روز شنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (بانکها ، خودرو  ، فلزات اساسی ، شیمیایی ، مواد دارویی).

در معاملات روز جاری نمادهای (کگل ، رمپنا ، فملی ، اخابر ، کچاد ، وپاسار ، شتران) بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای (فخاس ، ونوین ، وپارس ، شگل ، وغدیر ، شبریز) بیشترین تاثیر منفی را برشاخص به ثبت رساندند.

شاخص کل چهارشنبه 98/6/27

۳۴۹ بازديد
بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه با کاهش  7915 واحدی به رقم 294.166 واحد دست پیدا کرد.

طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده6.690 میلیون سهم و ارزش معاملات 23.142.732 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ11.050.305 میلیارد ریال ثبت گردید.
طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده6.690 میلیون سهم و ارزش معاملات 23.142.732 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ11.050.305 میلیارد ریال ثبت گردید.
طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده 5.365 میلیون سهم و ارزش معاملات 25,079.643 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ 17.149.910 میلیارد ریال ثبت گردید.

در معاملات روز چهارشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (خودرو ، بانکها ، فلزات اساسی ، شیمیایی، مواد دارویی ،سیمان).

در معاملات روز جاری نمادهای (فولاد ، شتران ، شپنا ، اخابر ، تاپیکو) بیشترین تاثیر منفی را برشاخص به ثبت رساندند.
بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل دوشنبه 98/6/25

۳۹۰ بازديد
بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه با افزایش  3521 واحدی به رقم 305.917 واحد دست پیدا کرد.

طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده6.690 میلیون سهم و ارزش معاملات 23.142.732 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ11.050.305 میلیارد ریال ثبت گردید.
طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده6.690 میلیون سهم و ارزش معاملات 23.142.732 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ11.050.305 میلیارد ریال ثبت گردید.
طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده 7.681 میلیون سهم و ارزش معاملات 25,079.643 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ 11,179,490 میلیارد ریال ثبت گردید.

در معاملات روز دوشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (بانکها ، خودرو ، شیمیایی ، فلزات اساسی ، مواد دارویی ،سیمان).

در معاملات روز جاری نمادهای (شتران ، فخاس ، فخوز ، شپنا ، پارسان) بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای ( کگل ، وامید ، حکشتی ، همراه ، دعبید) بیشترین تاثیر منفی را برشاخص به ثبت رساندند.
بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل یکشنبه 98/6/24

۳۱۳ بازديد
بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه با کاهش 2064واحدی ، به رقم302  هزارو395  واحد دست پیدا کرد.
 
طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده6.690 میلیون سهم و ارزش معاملات 23.142.732 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ11.050.305 میلیارد ریال ثبت گردید.

در معاملات روز یکشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (خودرو ، بانکها ، شیمیایی ،  مواد دارویی، فلزات اساسی ، سیمان).

در معاملات روز جاری نمادهای (خودرو ، وپارس ، وبصادر ، شبندر ، شبریز) بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای (رمپنا ، فارس ، کگل ، کچاد ، فملی ، شخارک) بیشترین تاثیر منفی را برشاخص به ثبت رساندند.

شاخص کل شنبه 98/6/23

۲۸۹ بازديد
شاخص کل بورس با رشد ممتد و بی سابقه ، رکورد تاریخی جدیدی در بورس به ثبت رساند.بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه با افزایش 4529 واحدی ، به رقم 304 هزارو 460 واحد دست پیدا کرد.
 
طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده 7.514 میلیون سهم و ارزش معاملات 21.945.642 میلیون ریال و ارزش بازار به مبلغ11.126.081 میلیارد ریال ثبت گردید.

در معاملات روز شنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (بانکها ، خودرو ، فلزات اساسی ، شیمیایی ، سرمایه گذاریها،انبوه سازی).

بیشترین تاثیر مثبت بر بازار سرمایه نمادهای (شخارک ، فملی ، فولاد ، وغدیر ، مبین ، اخابر) .

بیشترین تاثیر منفی بر بازار سرمایه نماد های (شخارک ، فملی ، فولاد ، وغدیر ، مبین ، اخابر) .

شاخص کل چهارشنبه 98/6/20

۲۸۹ بازديد
امروز هم شاخص کل سقفی تازه زد و رکوردی جدید ثبت کرد و با افزایش 3199 واحدی ، به رقم 299,930 واحد رسید.

در معاملات روز چهارشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از ( خودرو ، فلزات اساسی ، شیمیایی ، بانکها و سرمایه گذاری ها ).

بیشترین تاثیر مثبت بر بازار سرمایه، از آن نمادهای شتران، شبندر، شبریز، پاکشو و شپنا بود.
بیشترین تاثیر مثبت بر بازار سرمایه از آن نماد های پارس ، شتران ، فملی ، وپاسار و فارس بود.

بیشترین تاثیر منفی بر بازار سرمایه از آن نماد های شبندر ، پارسان ، ومعادن ، رمپنا و فخاس بود.

شاخص کل یکشنبه 98/06/17

۳۳۴ بازديد

 بازار سرمایه ایران وارد رالی صعودی بلندمدت شده، اصلاحهای کوتاه مدت خواهد داشت و در قدم اول هدف ۳۲۰ هزار واحد را پیش رو دارد!
 
 ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز، در مجموع بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود و شاخص کل با ۲۱۳۰ واحد رشد، به ۲۹۶,۷۳۱ واحد رسید.

در معاملات روز یکشنبه برترین گروه های صنعت عبارتند بودند از (خودرو،شیمیایی، فلزات اساسی،بانکها و سرمایه گذاری ها).

 بیشترین تاثیر منفی را نمادهای رمپنا، فولاد، اخابر، پارسان و فخاس بر شاخص داشتند.

 بیشترین تاثیر مثبت بر بازار سرمایه، از آن نمادهای شتران، شبندر، شبریز، پاکشو و شپنا بود.

شاخص کل شنبه 98/6/16

۲۹۰ بازديد

 امروز هم شاخص گل سقفی تازه زد و رکوردی جدید ثبت کرد! بازار سرمایه ایران وارد رالی صعودی بلندمدت شده و هر اصلاحی کوتاه مدت خواهد بود!

 ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز، در مجموع بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود و شاخص کل با ۴۴۲۳ واحد رشد، به ۲۹۴,۶۰۱ واحد رسید.
در معاملات روز چهارشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از
در معاملات روز چهارشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از

در معاملات روز شنبه برترین گروه های صنعت عبارتند بود از(شیمیایی، خودرو ، فلزات اساسی ،فرآورده های نفتی،کانه فلزی)
 بیشترین تاثیر منفی را نمادهای فارس، همراه، فخوز، رانفور و فولاد بر شاخص داشتند.

 بیشترین تاثیر مثبت بر بازار سرمایه، از آن نمادهای فملی، شتران، کچاد، رمپنا و شبندر بود.

شاخص کل چهارشنبه 98/6/13

۲۵۰ بازديد
بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه با افزایش 4604 واحدی،به رقم 290178 واحد رسید


شاخص کل، سقف کانال ۹ ماهه را شکسته و پولبک زده. بازار سرمایه ایران وارد رالی صعودی بلندمدت شده و هر اصلاحی کوتاه مدت خواهد بود!

در معاملات روز چهارشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (شیمیایی،فلزات اساسی، خودرو ، بانکها و سرمایه گذاری ها ).

 بیشترین تاثیر منفی را نمادهای فخاس، شبندر، خساپا، وتجارت و کگل بر شاخص داشتند.

 بیشترین تاثیر مثبت بر بازار سرمایه، از آن نمادهای فارس، فولاد، رمپنا، اخابر و پارسان بود.

شاخص کل سه شنبه 98/6/12

۲۵۸ بازديد
بورس اوراق بهادار تهران در روز سه شنبه با افزایش  2510 واحدی ، به رقم 285573 واحد دست پیدا کرد.

طی معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران حجم معاملات انجام شده3.043 میلیون سهم  ارزش بازار به مبلغ10,435,823 میلیارد ریال ثبت گردید.

در معاملات روز سه شنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (فلزات اساسی ، شیمیایی ، خودرو ، حمل و نقل ،غذایی به جز قند ).

در معاملات روز جاری نمادهای (فولاد  ، فارس ، رمپنا ، اخابر ،شپنا) بیشترین تاثیر مثبت را برشاخص به ثبت رساندند.

شاخص کل دوشنبه98/6/11

۲۶۹ بازديد
شاخص کل سقف کانال ۵ ماهه را شکسته و در حال پولبک هست.

 ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز، در مجموع بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود و شاخص کل با ۳۰۵۲ واحد افت، به ۲۸۳,۰۶۲ واحد رسید.

در معاملات روز دوشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (خودرو ،شیمیایی،فلزات اساسی،سرمایه گذاری ها و مواد داروئی ).

در معاملات روز جاری نماد های (فولاد، فملی، اخابر، وامید و کگل) بیشترین تاثیر منفی و نماد های (فخاس، خساپا، شپنا، شبریز و کچاد) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص به ثبت رساندند

شاخص کل یکشنبه 98/6/10

۲۷۷ بازديد
شاخص کل سقف کانال تراکمی ۲۷ ساله را شکسته است

 بازار سرمایه ایران وارد رالی صعودی بلندمدت شده و ایشالله بیشترین بازدهی بازارهای مالی را خواهد داشت.

 ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز، در حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود و شاخص کل با ۱۹۷۵ واحد رشد، به ۲۸۶,۱۱۴ واحد رسید.

در معاملات روز شنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (فلزات اساسی ، شیمیایی ، خودرو ، سرمایه گذاریها ، مواد دارویی).
در معاملات روز شنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (فلزات اساسی ، شیمیایی ، خودرو ، سرمایه گذاریها ، مواد دارویی).
ر معاملات روز شنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (فلزات اساسی ، شیمیایی ، خودرو ، سرمایه گذاریها ، مواد دارویی)
در معاملات روز یکشنبه برترین گروه های صنعت عبارت بودند از (خودرو ، فلزات اساسی ، شیمیایی ، کانه فلزی ، بانکها).

 ...در معاملات روز یکشنبه بیشترین تاثیر منفی را نمادهای اخابر، کچاد، ونیکی و وپارس و فولاژ  و نماد های رمپنا، فملی، فولاد، شپنا و ومعادن بیشترین تاثیر مثبترا داشتند