عرضه اولیه جدید

تحلیلگر بورس

عرضه اولیه د توزیع

۴۴۸ بازديد
 عرضه اولیه شرکت توزیع داروپخش #دتوزیع

 یکشنبه 1398/07/21

سهمیه هر کد:  150 سهم

دامنه قیمت:  22500 تا 23000 ریال

حداکثرنقدینگی مورد نیاز حدود : 3.470.000 ریال

عرضه اولیه کویر

۴۱۳ بازديد
دومین عرضه اولیه پاییز از راه رسید

عرضه اولیه شرکت فولاد سپید فراب کویر

تاریخ:چهارشنبه 98/7/17

تعداد سهام 240 میلیون سهم

حداکثرسهمیه هر کد معاملاتی:600 سهم

دامنه قیمت:600الی 625 تومان


عرضه اولیه بجهرم

۴۸۶ بازديد
اولین عرضه اولیه پاییز از راه رسید

 عرضه اولیه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم #بجهرم


 چهارشنبه 1398/07/03
 سهمیه هر کد:  2400 سهم
 دامنه قیمت:  1900 تا 1990 ریال
حداکثرنقدینگی مورد نیاز حدود : 4.800.000 ریال  (با روش بوک بیلدینگ)


عرضه اولیه جنرال مکانیک # رنیک

۳۰۶ بازديد
آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #جنرال_مکانیک

نماد: #رنیک

 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 300 سهم

 دامنه قیمت: 7850 تا 7900 ریال

 چهارشنبه 1398/06/13 باروش بوک بیلدینگ